งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ
PROFESSIONAL LECTURER AND PERSONNEL DEVELOPMENT OFFICE
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ส่งเสริม พัฒนา
ศักยภาพของอาจารย์และบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ
ปรับเปลี่ยน
 หลักสูตรการอบรมให้ทันสมัยอยู่เสมอ
ส่งเสริม
ทักษะในอนาคต
ข่าวสารกิจกรรม
โครงการการอบรม
รางวัลและความสำเร็จ7
Lorem ipsum began as scrambled, nonsensical Latin derived from Cicero's 1st-century BC text De Finibus Bonorum et Malorum. “Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.” The purpose of lorem ipsum is to create a natural looking block of text (sentence, paragraph, pag...
วันที่ 1 มกราคม 2513 - 1 มกราคม 2513
โครงการอบรมCollaborative and Learning with Community
เป็นโครงการอบรม 3 ครั้ง

วันที่ 1 กันยายน 2564
โครงการอบรมรางวัลและความสำเร็จ9
Lorem ipsum began as scrambled, nonsensical Latin derived from Cicero's 1st-century BC text De Finibus Bonorum et Malorum. “Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua....

วันที่ 1 มกราคม 2513
โครงการอบรมรางวัลและความสำเร็จ8
Lorem ipsum began as scrambled, nonsensical Latin derived from Cicero's 1st-century BC text De Finibus Bonorum et Malorum. “Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua....

วันที่ 1 มกราคม 2513
โครงการฝึกอบรม
ประชาสัมพันธ์
คลังวิดีโอ
งานสื่อสารองค์กร วไลยอลงกรณ์
วิดีโอของ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
การค้นหา Best Practice จากการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
ภาพกิจกรรม
ดูทั้งหมด
ปรัชญา

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 0

Filename: home/index.php

Line Number: 546

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: home/index.php

Line Number: 546


34593