งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ
PROFESSIONAL LECTURER AND PERSONNEL DEVELOPMENT OFFICE
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ส่งเสริม พัฒนา
ศักยภาพของอาจารย์และบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ
ปรับเปลี่ยน
 หลักสูตรการอบรมให้ทันสมัยอยู่เสมอ
ส่งเสริม
ทักษะในอนาคต
ข่าวสารกิจกรรม
โครงการการอบรม
Collaborative and Learning with Community
เป็นโครงการอบรม 3 ครั้ง
วันที่ 1 กันยายน 2564 - 5 สิงหาคม 2564
โครงการอบรมรางวัลและความสำเร็จ7
Lorem ipsum began as scrambled, nonsensical Latin derived from Cicero's 1st-century BC text De Finibus Bonorum et Malorum. “Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua....

วันที่ 1 มกราคม 2513
โครงการอบรมรางวัลและความสำเร็จ9
Lorem ipsum began as scrambled, nonsensical Latin derived from Cicero's 1st-century BC text De Finibus Bonorum et Malorum. “Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua....

วันที่ 1 มกราคม 2513
โครงการอบรมรางวัลและความสำเร็จ8
Lorem ipsum began as scrambled, nonsensical Latin derived from Cicero's 1st-century BC text De Finibus Bonorum et Malorum. “Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua....

วันที่ 1 มกราคม 2513
โครงการฝึกอบรม
ประชาสัมพันธ์
คลังวิดีโอ
งานสื่อสารองค์กร วไลยอลงกรณ์
วิดีโอของ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
การค้นหา Best Practice จากการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
ภาพกิจกรรม
ดูทั้งหมด
ปรัชญา

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 0

Filename: home/index.php

Line Number: 546

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: home/index.php

Line Number: 546


178581