งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ
PROFESSIONAL LECTURER AND PERSONNEL DEVELOPMENT OFFICE
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ส่งเสริม พัฒนา
ศักยภาพของอาจารย์และบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ
ปรับเปลี่ยน
 หลักสูตรการอบรมให้ทันสมัยอยู่เสมอ
ส่งเสริม
ทักษะในอนาคต
ข่าวสารกิจกรรม
โครงการการอบรม
โครงการฝึกอบรมs
Lorem ipsum began as scrambled, nonsensical Latin derived from Cicero's 1st-century BC text De Finibus Bonorum et Malorum. “Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.” The purpose of lorem ipsum is to create a nat...
วันที่ 1 กันยายน 2564 - 5 สิงหาคม 2564
โครงการอบรมโครงการฝึกอบรม
โครงการฝึกอบรม

วันที่ 17 สิงหาคม 2564
โครงการอบรมรางวัลและความสำเร็จ1
Lorem ipsum began as scrambled, nonsensical Latin derived from Cicero's 1st-century BC text De Finibus Bonorum et Malorum. “Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incidi...

วันที่ 1 มกราคม 2513
โครงการอบรมรางวัลและความสำเร็จ14
Lorem ipsum began as scrambled, nonsensical Latin derived from Cicero's 1st-century BC text De Finibus Bonorum et Malorum. “Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua....

วันที่ 1 มกราคม 2513
โครงการฝึกอบรม
ประชาสัมพันธ์
คลังวิดีโอ
งานสื่อสารองค์กร วไลยอลงกรณ์
วิดีโอของ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
การค้นหา Best Practice จากการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
ภาพกิจกรรม
ดูทั้งหมด
ปรัชญา

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 0

Filename: home/index.php

Line Number: 546

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: home/index.php

Line Number: 546


1537